SHOW CASE

 • Pages
 • /
 • SHOW CASE
 • /
 • สุดปัง??เก่งและดีคือศรีปทุม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

สุดปัง??เก่งและดีคือศรีปทุม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

Date : 2023-09-06 13:36:06
 • sbs
 • spu
 • mgt
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
? สุดปัง??เก่งและดีคือศรีปทุม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566
? ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสริน จิตรหาญ นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
? ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่น" จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566
? เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสุภร วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566