SHOW CASE

  • Pages
  • /
  • SHOW CASE
  • /
  • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

-อยากสร้างชื่อเสียงใหักับตนเองและคณะนิติศาสตร์
Date : 2022-08-25 05:49:40
  • ศรีปทุม
  • ชลบุรี

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ปี พุทธศักราช 2561? รอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนภาคตะวันออก เข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร
โดยมีตัวแทนจากภาคต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎมาย จึงต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือ และอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์มาช่วยติว
เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตั้งใจเรียนและเห็นว่ารุ่นพี่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ซึ่งหมายถึงคุณภาพของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี